Podczas remontu kamienicy w Zabrzu ujawniono niebezpieczny relikwiat z II Wojny Światowej

W trakcie prac remontowych w jednym ze starych budynków przy ulicy Karola Miarki 5 w Zabrzu natrafiono na zaskakujące znalezisko. Za drewnianą ścianą, która została rozebrana podczas renowacji, odkryto granat zaczepny datowany na okres II Wojny Światowej. Policja, która została wezwana na miejsce, zabezpieczyła teren, aż do momentu przybycia saperów.

Chociaż zdjęcie przedstawiające odnaleziony granat mogłoby wydawać się ciekawostką historyczną, sytuacja była poważna. Eksperci potwierdzili, że znalezisko jest autentycznym granatem z czasów wojennych i stanowiło realne zagrożenie dla mieszkańców okolicznych domów. W związku z tym zapadła decyzja o przetransportowaniu niewybuchu do bezpiecznego miejsca, gdzie zostanie on zneutralizowany poprzez detonację.

Policjanci korzystając z tej sytuacji przypomnieli społeczeństwu o konieczności zachowania ostrożności w przypadku natrafienia na niewybuch lub przedmiot podejrzany o bycie ładunkiem wybuchowym. Zwrócili uwagę na to, że nie wolno takiego przedmiotu dotykać, przesuwać czy podpalać. Zalecają natychmiastowe powiadomienie właściwych służb, korzystając z numeru alarmowego 112, podając szczegółowy opis i lokalizację znaleziska oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.