Debata z mieszkańcami osiedla Mikołaja Kopernika: przyszłe plany i podsumowanie inwestycji

W dniu 18 stycznia, prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik spotkała się z lokalną społecznością oraz Radą Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika. Zebranie odbyło się w miejscowym ośrodku rekreacyjnym, Zabrzańskim Kompleksie Rekreacji Aquarius. Głównym celem spotkania było omówienie realizowanych i planowanych inwestycji na terenie tej dzielnicy.

Podczas debaty, dokonano podsumowania zrealizowanych do tej pory projektów na terenie osiedla Mikołaja Kopernika. Wśród nich znalazły się m.in.: prace modernizacyjne na wiaduktach nad Droga Krajową 88 (al. Korfantego i ul. Heweliusza), budowa przedłużenia al. Korfantego, realizacja „kładki” łączącej dzielnicę z Mikulczycami czy budowa kortu tenisowego w centralnej części osiedla.

Z pewnością ważne dla społeczności były także projekty dotyczące edukacji i ekologii – termomodernizację Przedszkola nr 36 oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Mikołaja Kopernika, a także nasadzenia zieleni w dzielnicy. Nie można zapomnieć o nowych drogach i ścieżkach rowerowych na os. Słoneczna Dolina (m.in: Jowisza, Marsa, Lawendowa, Neptuna), które stanowią ważną część infrastruktury komunikacyjnej.

Następnym punktem spotkania były plany i wyzwania stojące przed osiedlem Mikołaja Kopernika w najbliższej przyszłości. Wszystko to zostało omówione z mieszkańcami, którzy mieli również okazję do zadawania pytań i wyrażania swoich sugestii oraz opinii.