Doświadczeni funkcjonariusze policji w Zabrzu wykryli nielegalne połączenia do sieci energetycznej

W ostatni czwartek, policjanci z komisariatu w Zabrzu przeprowadzili skoordynowane działania, mające na celu wykrycie i eliminację kradzieży energii elektrycznej. W rezultacie dokładnych kontroli odkryli trzy przypadki nielegalnego podłączenia do sieci energetycznej. Mieszkańcy ulic Nocznickiego, Buchenwaldczyków i Trębackiej wykorzystywali prąd bez zgody dostawcy.

Działania te zostały podjęte w ramach szeroko zakrojonego programu zwalczania nielegalnego korzystania z energii elektrycznej. Efektem tych działań było wykrycie kolejnych przypadków bezprawnego podłączania do sieci energetycznej. Odkryto, że właściciele nieruchomości znajdujących się przy wymienionych wcześniej ulicach korzystali z energii elektrycznej bez uprzedniej zgody i zapłaty stosownych opłat.

Potrzebne jest przypomnienie, że kradzież energii elektrycznej jest przestępstwem ściganym z mocy Kodeksu Karnego. Sprawcy muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci kary więzienia od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Dodatkowo, winni będą zobowiązani do zapłaty kary pieniężnej za nielegalne korzystanie z energii. Suma ta może wynieść od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Niezgodne z prawem podłączenia do sieci energetycznej stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców danego budynku. W wielu przypadkach taka sytuacja prowadzi do uszkodzenia instalacji elektrycznej, co z kolei jest często przyczyną pożarów lub porażenia prądem nie tylko osób korzystających z energii elektrycznej na nielegalnych warunkach, ale także osób mieszkających w najbliższym otoczeniu.