Zabrzańska upamiętnienie 79. rocznicy Tragicznych Wydarzeń Górnośląskich 1945 roku

Odbyły się uroczystości związane z kolejnym rokiem obchodów Tragedii Górnośląskiej, które miały miejsce w 1945 roku. W piątek, na cześć ofiar tych tragicznych wydarzeń, różne delegacje przyszły i złożyły bukiety kwiatów pod tablicą pamiątkową. Ta tablica jest umieszczona na frontonie Muzeum Górnictwa Węglowego znajdującego się w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 19.

Wśród uczestników tej uroczystości byli także reprezentanci lokalnej administracji miejskiej Zabrza. Na czele delegacji stała prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik. Oprócz prezydent, kwiaty pod tablicą pamiątkową złożyli również zabrzańscy radni oraz dyrektor Biura Prezydenta Miasta Zabrze – Jan Pawluch.

Drugą częścią uroczystości było przeniesienie obchodów do Rokitnicy. Tam odbyło się kolejne składanie kwiatów, tym razem przy tablicy poświęconej mieszkańcom Zabrza, którzy zostali deportowani do łagrów sowieckich w 1945 roku, jak również dla represjonowanych żołnierzy, którzy byli zmuszani do pracy w kopalniach na terenie Zabrza w latach 40. i 50. dwudziestego wieku. Tablica ta jest umieszczona na ścianie dawnego Ratusza w Rokitnicy.