W Zabrzu przeprowadzono działania "Prędkość" mające na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego

W minioną środę, na ulicach naszego miasta, doszło do realizacji działań o nazwie „Prędkość”. Cele tych działań były jasno określone – podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zwrócenie uwagi na przestrzeganie ograniczeń prędkości. W ich trakcie funkcjonariusze miejscowej policji odnotowali łącznie 52 przypadki naruszenia dozwolonej prędkości.

Widoczne na zdjęciu zatrzymanie samochodu przez policjanta to jedno z wielu podczas tych działań. Naruszenie przepisów ruchu drogowego jest niewątpliwie najczęstszą przyczyną wypadków i zdarzeń drogowych, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Szczególnie dotyczy to przekraczania dopuszczalnej prędkości pojazdów. Ryzykowne zachowanie za kierownicą może mieć tragiczne konsekwencje nie tylko dla samego kierującego. Pasażerowie, inni uczestnicy ruchu, a także przechodnie często padają ofiarami takich incydentów. Wypadek drogowy to wielka tragedia dla rodziny i bliskich poszkodowanego.

Dlatego też, w całym kraju policja drogowa zdecydowała się na przeprowadzenie działań pod hasłem „Prędkość”. Głównym celem było wykrywanie kierujących, którzy poruszali się z prędkością przekraczającą dozwolone limity. Kontrole były przeprowadzane przy użyciu rejestratorów wideo oraz ręcznych mierników prędkości.

O bezpieczeństwo na drogach troszczyli się również policjanci z Zabrza, którzy aktywnie uczestniczyli w tych działaniach. W środę, w różnych częściach miasta, kontrolowali prędkość pojazdów. Niestety, kolejny raz okazało się, że na polskich drogach nie brakuje osób, które świadomie łamią przepisy, narażając siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Podczas działań policjanci zabrzańskiego oddziału drogówki odnotowali łącznie 52 wykroczenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości. Dodatkowo przeprowadzili kontrolę 63 pojazdów i interweniowali przy trzech zdarzeniach drogowych, które miały miejsce tego dnia na terenie Zabrza.