Przebudowa układu komunikacyjnego Zabrza: rozbudowa ulicy Hagera i budowa obwodnicy

Zapoczątkowano proces planowania przestrzennego dotyczącego konstrukcji obwodnicy Zabrza oraz modernizacji ulicy Hagera. W czerwcu poprzedniego roku, podpisane zostało zlecenie na stworzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a także na wydanie decyzji o wpływie inwestycji na środowisko. Projekt, noszący nazwę „Budowa obwodnicy Miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z rozbudową ulicy Hagera”, jest już w toku. Wkrótce będzie dostępna wizualizacja tego przedsięwzięcia, a końcowy termin realizacji prac projektowych ustalono na koniec 2024 roku.

Warto zaznaczyć, iż Miasto Zabrze po raz kolejny zdołało pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a tym razem środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę ulicy Hagera. W ramach otrzymanych funduszy, które stanowią 50% całościowej wartości inwestycji, zaplanowano budowę obwodnicy wzdłuż drogi wojewódzkiej 921 oraz modernizację ulicy Hagera. Dzięki temu, ruch tranzytowy zostanie przekierowany z centrum miasta, co wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców i bezpieczeństwo na drogach.

Miasto Zabrze wdraża ten projekt mając na uwadze poprawę komunikacji w mieście. Jak powiedziała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik – planowana inwestycja przyczyni się do znaczącej zmiany układu komunikacyjnego, co uczyni Zabrze bardziej przyjaznym dla kierowców. Prezydent podkreśliła również, że nad projektem pracowano intensywnie przez długi czas, dzięki czemu możliwe było uzyskanie funduszy na realizację tego istotnego zadania. Budowa obwodnicy na własny koszt to duże przedsięwzięcie, jednak dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych w wysokości ponad 60 mln złotych, stało się to osiągalne.

Realizacja inwestycji będzie prowadzona etapami, które obejmują różne odcinki drogi wojewódzkiej nr 921 oraz budowę nowych odcinków dróg i skrzyżowań. Koszt całkowity tej inwestycji wyniesie około 120 mln złotych – jest to ambitne i skomplikowane zadanie, ale bardzo oczekiwane przez mieszkańców. Nowo wybudowana droga pełnić będzie funkcję obwodnicy centrum miasta Zabrze.

Przygotowania do realizacji tego zadania są skomplikowane, ponieważ projekt przewiduje budowę obiektów inżynierskich, takich jak: wiadukt nad torami kolejowymi, wiadukt nad ulicą Pawliczka, most nad rzeką Bytomką oraz wiadukt nad ulicą Bytomską. Planowany jest także montaż nowych rond.

Dodaj komentarz