Operacja "Bezpieczny pieszy": Policja w Zabrzu badała przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców i pieszych

Zabrzańscy stróże prawa zorganizowali w miniony czwartek na terenie miasta operację pod nazwą „Bezpieczny pieszy”. Celem akcji było monitorowanie zachowań kierowców względem pieszych oraz kontrola, czy sami przechodnie nie ignorują obowiązujących na drogach zasad.

Stróże prawa zdecydowanie nawołują zarówno do kierowców, jak i pieszych, by szanować przepisy ruchu drogowego. Zwracają uwagę, że tylko ich ścisłe przestrzeganie połączone z rozsądkiem i rozwagą może uchronić nas przed tragicznymi konsekwencjami, takimi jak kalectwo czy śmierć. Przypominają również, że odpowiedzialność za bezpieczne poruszanie się po drogach leży na barkach wszystkich jej użytkowników.

Podczas czwartkowej akcji „Bezpieczny pieszy”, funkcjonariusze odnotowali 12 wykroczeń związanych z niewłaściwym zachowaniem pieszych, głównie chodziło o nieregulaminowe przechodzenie przez jezdnię. Nie pozostali też dłużni kierowcom – w ich przypadku ujawniono aż 61 wykroczeń. Najczęstszym przewinieniem była jazda z prędkością przekraczającą dozwolony limit w pobliżu przejść dla pieszych. W trakcie działań mundurowi zatrzymali również jedną osobę poszukiwaną przez prawo. Ponadto, jeden z kierowców stracił prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h na terenie zabudowanym.

Na koniec policja przypomina – przestrzeganie zasad ruchu drogowego to obowiązek każdego uczestnika ruchu. Szczególną ostrożność powinni zachować piesi, którzy w konfrontacji z pojazdem są zawsze w niekorzystnej pozycji.