Geopark w Grzybowicach: wiosenne odkrywanie przyrody na terenach zrekultywowanych Zabrza

Z nadejściem coraz cieplejszych i długich dni, spędzanie czasu na świeżym powietrzu stało się bardziej atrakcyjne. Wiele miejsc w Zabrzu oferuje zieloną przestrzeń do odpoczynku i relaksu, ale specjalnym uznaniem cieszy się Geopark w Grzybowicach, otwarty w ubiegłym roku. To miejsce, które jest idealne dla mieszkańców miasta i turystów, pragnących zanurzyć się w piękno przyrody budzącej się do życia po zimie.

Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, wyraziła swoje zadowolenie z powstania tego miejsca, nazywając je istotnym przedsięwzięciem, które odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności. Podkreślała, że inwestycja ta nie tylko umożliwia spędzenie miłego czasu na łonie natury, ale ma też pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców.

Geopark w Grzybowicach przeszedł transformację z obszaru zdegradowanego przez przemysł, na rekreacyjny park pełen atrakcji. Dwa kilometry spacerowych alejek, czyste stawy i stacjonarne grille są tylko niektórymi z atrakcji, które czekają na odwiedzających. Obszar ten został przekształcony i udostępniony dla społeczności w czerwcu zeszłego roku.

Projekt rekultywacji terenu był możliwy dzięki funduszom unijnym, które miasto Zabrze zdołało pozyskać. Prace były podzielone na dwie części: północną i południową. Na północy, gdzie dawniej znajdowało się wyrobisko gliny, usunięto nasypy i umocniono skarpy. Udostępniono również teren dawnego wyrobiska mieszkańcom, tworząc ścieżki prowadzące do jego wnętrza i pomost stanowiący punkt wejścia na edukacyjne trasy Geoparku. Dodatkowo zamontowano tablice informacyjne dotyczące dziedzictwa geologicznego i przemysłowego regionu.

W południowej części Geoparku skoncentrowano się na aspektach rekreacyjnych. Zamontowano tam elementy małej architektury, takie jak ławki czy wiaty rekreacyjne. Oczyszczono istniejące zbiorniki wodne, obok których powstały drewniane pomosty. Odwiedzający mają możliwość odpoczynku na trawiastej plaży, wyposażonej w leżaki.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które pokryło 85 proc. kosztów inwestycji. Pozostała część kosztów została sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.