Umowa na termomodernizację klubowego zaplecza MKS Zaborze podpisana – zakończenie prac w ciągu 10 miesięcy

Podpisanie umowy dotyczącej remontu obiektu mieszczącego się przy ulicy Wyciska 5A, służącego jako zaplecze sportowe dla klubu piłkarskiego MKS Zaborze, zostało właśnie sfinalizowane przez władze miasta. Wśród wychowanków tego prestiżowego klubu znaleźć można takie nazwiska jak Łukasz Skorupski czy Daniel Bielica. Oczekuje się, że całość prac remontowych ukończona zostanie w ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy. Szacowany koszt całkowity inwestycji przekracza milion złotych.

Planowane prace obejmują szeroki zakres działań związanych z termomodernizacją budynku. Będą to między innymi prace polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych, dachu oraz fundamentów obiektu. Przewidziano również wymianę stolarki oraz przeprowadzenie remontu kotłowni, co wiąże się ze zmianą urządzeń grzewczych. Za montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania także będą odpowiedzialne ekipy remontowe.

Prace remontowe zostaną wykonane przez Zakład Usługowy DUERO Paweł Kurpiel, mający swoją siedzibę w Zabrzu. Natomiast za projekt remontu odpowiadać będzie pracownia projektowa A la Carte Marcin Kruszyński.