Operacja "Bezpieczny pieszy" przeprowadzona przez policję Zabrza – analiza zachowań kierowców i pieszych

Podczas działań o nazwie „Bezpieczny pieszy”, które odbyły się w Zabrzu w ostatni wtorek, lokalni stróże prawa skupiali się na obserwacji postępowania zarówno kierowców, jak i pieszych. Badali, jak kierowcy reagują na ludzi przechodzących przez jezdnię, a także czy piesi przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Zdjęcie przedstawia znak przejścia dla pieszych. Pragniemy z tego miejsca ponownie wezwać wszystkich kierowców i pieszych do przestrzegania przepisów ruchu drogowego! Tylko poprzez łączenie przepisów z umiejętnością korzystania z rozsądku i ostrożności możemy uniknąć poważnych konsekwencji, takich jak kalectwo czy śmierć. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach spoczywa na barkach wszystkich jej użytkowników.

Podczas akcji „Bezpieczny pieszy”, której celem było podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach, policjanci wykryli 12 przypadków łamania prawa przez pieszych – najczęściej była to próba przejścia przez jezdnię w miejscach, gdzie jest to zakazane. Z drugiej strony, ujawniono 56 przypadków naruszenia przepisów przez kierowców, z których większość dotyczyła przekraczania maksymalnej dozwolonej prędkości w pobliżu przejść dla pieszych. Policja zatrzymała również jednego kierowcę, który mimo sądowego zakazu, nadal prowadził pojazd mechaniczny.

Chcielibyśmy raz jeszcze podkreślić wagę przestrzegania przepisów ruchu drogowego i dbanie o własne bezpieczeństwo! W sytuacji konfrontacji z pojazdem, pieszy zawsze znajduje się w niekorzystnej sytuacji.

Dodaj komentarz