Otwarcie czatowni ornitologicznej na osiedlu w Kończycach!

Na osiedlu mieszkaniowym, znajdującym się przy ulicy Żywieckiej w zabrzańskich Kończycach, lokalni mieszkańcy zyskali możliwość obserwacji ptaków w ich naturalnym habitacie. Właśnie tam, na terenie nowego kompleksu budynków MTBS, uruchomiono edukacyjną ścieżkę przyrodniczą, wyposażoną w karmniki dla ptaków oraz specjalną czatownię, która umożliwia ich bezpośrednie obserwacje.

Stworzony punkt ma pełnić funkcję przede wszystkim dla mieszkańców ulicy Żywieckiej, której tereny mieszkaniowe rozbudowano kilka miesięcy temu o kolejne domy, zbudowane w ramach systemu TBS. W inauguracji nowego miejsca udział wzięli znaczący goście: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Krystian Jonecko – zastępca przewodniczącego Rady Miasta Zabrze, Piotr Skrabaczewski – prezes zarządu MTBS, ornitolog Marcin Kareta, a także grupa przedszkolaków z miejscowego Przedszkola nr 29.

Osoby zainteresowane dokarmianiem ptaków mogą skorzystać z tzw. „ptasiego bufetu” – maszyny zlokalizowanej obok czatowni, której zasobnik jest wypełniony odpowiednim pokarmem dla ptaków. Na obszarze otaczającym osiedle, w lesie, zainstalowano dodatkowo dwadzieścia budek lęgowych. Na terenie kompleksu mieszkaniowego umieszczono również tablice edukacyjne, na których znaleźć można informacje dotyczące gatunków ptaków, które mają szansę pojawić się na danym terenie.

Dodaj komentarz