Zabrze pionierem w promocji czytelnictwa jako narzędzia rozwoju społeczności

Znane z innowacyjności Zabrze postanowiło wykorzystać potencjał jakim jest czytelnictwo dla rozwoju swojej społeczności. Miasto to, jako pierwsze w Polsce, podjęło decyzję o aktywnym promowaniu czytania wśród mieszkańców. Wydział Rozwoju Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Miejska Biblioteka Publiczna zadecydowały o podpisaniu porozumienia w tej sprawie, które miało miejsce w Sali Witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego.

Ta współpraca ma na celu rozwój czytelnictwa jako kluczowej kompetencji, której nauka przekłada się na sukcesy zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym mieszkańców. Czytanie, analiza i zrozumienie tekstu to umiejętności, które są niezbędne dla dywersyfikacji know-how i współpracy różnych obszarów gospodarki w mieście. Działania na rzecz popularyzacji czytelnictwa to również krok ku budowie społeczności o równych szansach, co może wpływać na wydłużenie życia, umacnianie demokracji i wzrost gospodarczy – takie cele wyznaczają sobie sygnatariusze deklaracji.

Głos w tej sprawie zabrał również dr Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej, który podkreślił, że Zabrze jest pierwszym miastem w Polsce realizującym strategie czytelnictwa na taką skalę. Jego zdaniem, Miejska Biblioteka Publiczna pełni tutaj rolę silnika innowacyjnego myślenia.

Deklaracja współpracy to szansa na zmianę mentalności nie tylko urzędników, ale i samych mieszkańców. Sygnatariusze wierzą, że poprzez działania na rzecz czytelnictwa społeczeństwo będzie się rozwijało i modernizowało. Działania te mają na celu przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez eliminowanie ubóstwa, prewencję uzależnień oraz niwelowanie różnic w możliwościach rozwojowych.

O swoim zaskoczeniu faktem, że to Zabrze jest pionierem w tym zakresie mówiła Małgorzata Giela, sekretarz Miasta Zabrze oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu w Urzędzie Miejskim w Zabrzu oraz Tomasz Iwasiów, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu. W ich opinii inwestycja w czytanie to najlepszy interes dla każdej społeczności.

Podpisaniu deklaracji towarzyszyły warsztaty „Czytająca Polska”, które odbywają się już po raz piąty. W poprzednich latach miały miejsce w Krakowie, Sopocie, Wrocławiu oraz Warszawie, a tym razem gościły w Zabrzu.

Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi, jest przekonany, że podpisanie deklaracji to dopiero początek. Według niego Koalicja „Czytająca Polska” ma jeszcze wiele strategii do wdrożenia, zarówno dla sektora edukacji, jak i biznesu.