Uroczyste odsłonięcie muralu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu

Uroczyście, w czwartkowy dzień, w murach Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu, odsłonięto nowy mural. W ten sposób jedna z nieprzeocznych ścian wewnątrz budynku szkoły stała się dumą miejscowej społeczności, zdobiona nazwą instytucji, jej charakterystycznym logo oraz ilustracjami instrumentów muzycznych.

Koncepcja projektu powstała dzięki wsparciu ze strony Rady Rodziców, która angażuje się w rozwój i poprawę warunków edukacyjnych dla uczniów tej renomowanej placówki.

Uroczystość odsłonięcia muralu zgromadziła wiele osobistości. Wśród nich znalazła się prezydent miasta Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik, a także uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Nie mogło również zabraknąć dyrekcji szkoły, która aktywnie uczestniczyła w organizacji tego wydarzenia.

Rozpoczęcie ceremonii oznajmiło przemówienie dyrektora szkoły, który podkreślił wielkie znaczenie tego artystycznego dzieła dla całej społeczności szkolnej. W kolejnym etapie uroczystości, prezydent miasta Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik, złożyła gratulacje związane z tą inicjatywą. Podkreśliła, że mural stanowi symbol pasji uczniów do muzyki oraz jest dowodem na ich zaangażowanie w rozwój kulturalny miasta.