"Dzień otwarty" w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu zachęca 8-klasistów do wyboru kierunku policyjnego

W Zabrzu, w ramach „Dnia otwartego”, jaki zorganizowano w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, uczniowie klas mundurowych starali się przyciągnąć uwagę uczniów klas ósmych do edukacji w klasie o profilu policyjnym. We współpracy z policjantami z Zabrza i Rudy Śląskiej, innymi absolwentami tej placówki, organizowali różne działania promujące ten kierunek nauki.

W dniu otwartym dla ósmoklasistów, który odbył się ostatniego wtorku, młodzież miała możliwość zapoznania się z gamą kierunków edukacyjnych oferowanych przez tę szkołę oraz jej infrastrukturą. Prezentacje klas mundurowych, gdzie studenci prezentowali różne rodzaje broni i wyposażenia policyjnego, były jednym z głównych punktów programu. Młodzi ludzie również chętnie dzielili się informacjami na temat swoich zajęć, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, odpowiadając na liczne pytania. Przygotowali także pokaz obejmujący różnego rodzaju inscenizacje, podczas których zainteresowani mogli przymierzyć taktyczną kamizelkę, ochraniacze i kask. Zainteresowanie klasą policyjną było ogromne.

„Dzień otwarty” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu okazał się dużym sukcesem. Radość z dużej popularności klas mundurowych jest duża, wydaje się bowiem możliwe, że wielu z uczestników tego dnia zdecyduje się na profesję policjanta po ukończeniu szkoły. Bez wątpienia, ogromny wkład w ten sukces mają obecni uczniowie tej szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i chęcią dzielenia się swoimi doświadczeniami podczas tego wydarzenia, przyczynili się do promocji swojego kierunku nauki.

Dodaj komentarz