Geopark w Grzybowicach – nowa oaza zieleni na mapie Zabrza

Z dłuższymi i coraz cieplejszymi dniami, rośnie chęć spędzania czasu otoczonym naturą. Zabrze obfituje w zielone zakątki, pośród których szczególną uwagę zasługuje Geopark w Grzybowicach, uruchomiony w zeszłym roku. Jest to miejsce idealne do relaksu i podziwiania budzącej się do życia przyrody, nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla turystów.

Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, podkreśla znaczenie tej inwestycji. W jej ocenie, dzięki wspólnej pracy i pozyskanym funduszom udało się zagospodarować przestrzeń, która nie tylko umożliwia przyjemne spędzanie wolnego czasu, ale również korzystnie wpływa na zdrowie mieszkańców.

Przekształcenie zdegradowanego terenu w atrakcyjny Geopark to efekt intensywnej pracy. Do dyspozycji odwiedzających oddano dwukilometrowe aleje spacerowe, oczyszczone stawy czy stacjonarne grille. Ten przemysłowy obszar Zabrza odmienił swoją twarz i w czerwcu został oddany do użytku mieszkańców.

Rekultywacja Geoparku była możliwa dzięki środkom unijnym pozyskanym przez miasto. Projekt podzielono na dwie części: północną i południową. Na terenie północnym, gdzie dawniej znajdowało się wyrobisko gliny, przeprowadzono prace związane z usunięciem nasypów, umocnieniem skarp oraz udostępnieniem obszaru mieszkańcom. Powstały tam między innymi ścieżki, schody i pomosty prowadzące do wnętrza wyrobiska. Zamontowano również tablice informacyjne o charakterze geologicznym i przemysłowym obszaru.

W południowej części Geoparku stworzono infrastrukturę rekreacyjną. Teren został wyposażony w elementy małej architektury, takie jak ławki czy altany. Istniejące zbiorniki wodne zostały oczyszczone, a w ich pobliżu zbudowano drewniane pomosty. Warto także dodać, że teren ten oferuje miejsce do odpoczynku na trawiastej plaży, na której zamontowano leżaki.

85% kosztów inwestycji zostało pokryte ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, dzięki czemu Zabrze mogło zrealizować ten projekt.