Centrum Świadczeń Rodzinnych w Zabrzu przypomina o możliwości złożenia wniosków na dodatek osłonowy

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych (ZCSR) informuje, że do końca kwietnia bieżącego roku przyjmuje wnioski na dodatek osłonowy. Wszelkie dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatek osłonowy jest przeznaczony dla osób mieszkających samotnie, które mają miesięczny dochód netto nieprzekraczający 2100 zł oraz dla gospodarstw domowych składających się z więcej niż jednej osoby, gdzie dochód netto na osobę nie przekroczy 1500 zł. Dodatek ten będzie dostępny także dla tych, którzy przekroczą limit dochodu, ale jego wartość zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Wsparcie finansowe, jakie można otrzymać, jest różne w zależności od wielkości gospodarstwa domowego i źródła ogrzewania. Osoby żyjące samotnie mogą liczyć na 228,80 zł lub 286 zł, pod warunkiem, że ich dochód nie przekroczy 2100 zł. Gospodarstwa dwu- lub trzyosobowe mogą otrzymać 343,20 zł lub 429 zł, gospodarstwa cztero- lub pięcioosobowe – 486,20 zł lub 607,75 zł, a gospodarstwa składające się z sześciu lub więcej osób otrzymają dodatek w wysokości 657,80 zł lub 822,25 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł na osobę.

Złożenie wniosku jest możliwe na trzy sposoby: elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, tradycyjną pocztą lub osobiście – w pokojach nr 117 i 122 siedziby ZCSR przy ulicy 3 Maja 16.