Dzielnicowi z Komisariatu III Policji w Zabrzu jako goście w Szkole Specjalnej

Należy do obowiązków dzielnicowego utrzymywanie stałego kontaktu ze społecznością lokalną, którą nadzoruje. Wchodzi to w skład jego codziennych czynności, obejmujących zarówno uczestnictwo w spotkaniach interdyscyplinarnego zespołu, jak i organizowanie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z rejonu, na którym pracuje. Organizacja profilaktyki w miejscach edukacyjnych oraz prowadzenie rozmów z uczniami i pedagogami stanowi jeden z najważniejszych aspektów pracy dzielnicowego.

Pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas” kryje się esencja służby funkcjonariuszy pełniących rolę dzielnicowych na swoim terenie. Znają oni doskonale swój rewir oraz ludzi, którzy tam mieszkają – zarówno starszych mieszkańców, jak i młodzież. Mając na uwadze dobro rosnącego pokolenia, dzielnicowi z Komisariatu III Policji w Zabrzu odwiedzili Szkołę Specjalną przy ulicy Karczewskiego. Celem spotkania było przeprowadzenie rozmów na temat różnych aspektów bezpieczeństwa – zarówno tego związanego ze szkolnym środowiskiem, jak i zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Żywimy wielką nadzieję, że przekazane podczas spotkania informacje przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów – zarówno w trakcie pobytu w szkole, jak i w czasie zimowego odpoczynku. Policjanci z Zabrza planują już kolejne spotkania profilaktyczne ze społecznością lokalną.

Dodaj komentarz