66-letni mieszkaniec Zabrza zatrzymany za stosowanie przemocy wobec 95-letniej matki

Zamieszkały w Zabrzu 66-letni mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy pierwszego komisariatu, pod zarzutem regularnego znęcania się nad swoją matką, która liczy sobie 95 lat. Sytuację wykrył i zgłosił dzielnicowy, co skierowało na miejsce natychmiastową interwencję policji. Śledztwo przeprowadzone w tej sprawie ujawniło niepokojące fakty – podejrzany wielokrotnie, pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury domowe, podczas których stosował zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną wobec swojej matki. Dramatyczne zdarzenia te miały miejsce już od lipca poprzedniego roku.

Podejrzany mężczyzna został objęty dozorem policyjnym na polecenie prokuratury. Zakazano mu zbliżania się oraz utrzymywania kontaktu z pokrzywdzoną matką. Został również zmuszony do opuszczenia mieszkania, które do tej pory wspólnie zamieszkiwał z matką. Za swoje niehumanitarne czyny, może zostać skazany na karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja pragnie przypomnieć o istnieniu różnych form wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Wśród nich znajduje się procedura „Niebieska Karta”, która ma na celu zapobieganie dalszej przemocy. W sytuacjach, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, zaleca się korzystanie z numeru alarmowego 112 lub aplikacji „Alarm 112” dedykowanej osobom niesłyszącym i niedosłyszącym. Do dyspozycji jest również aplikacja „Moja Komenda”, która ułatwia kontakt z najbliższą jednostką policji oraz dzielnicowym. Osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie mogą również skorzystać z Policyjnego Telefonu Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

Przemoc domowa to poważne naruszenie praw człowieka i problem społeczny, którego zwalczanie jest priorytetem dla służb policyjnych. Warto pamiętać, że pomoc jest dostępna i nie można pozostawać obojętnym na sytuacje przemocy w rodzinie.

Dodaj komentarz