Działania "Bezpieczny Pieszy" w Zabrzu: 73 wykroczenia ujawnione podczas czwartkowej akcji

W czwartek, na terenie Zabrza, funkcjonariusze miejscowej policji przeprowadzili działania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego o nazwie „Bezpieczny Pieszy”. Celem tych działań było zwrócenie uwagi na relacje pomiędzy pieszymi a kierowcami. Śledzili oni dokładnie zachowania obu stron, z naciskiem na przestrzeganie przez nich zasad i przepisów ruchu drogowego.

Główne spostrzeżenia i wyniki akcji „Bezpieczny Pieszy” zostały następnie podsumowane. Służby mundurowe ponownie apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego: kierowców i pieszych, o pełne przestrzeganie przepisów. Zaznaczają, że tylko połączenie szacunku dla prawnych norm ruchu drogowego, zdrowego rozsądku i rozwagi może skutecznie chronić nas przed tragicznymi konsekwencjami takimi jak kalectwo czy utrata życia. Przy tym wszyscy uczestnicy ruchu mają równy udział w odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach.

Podczas czwartkowych działań „Bezpieczny Pieszy”, funkcjonariusze zidentyfikowali i udokumentowali łącznie 73 wykroczenia. Wśród nich było 24 przypadków łamania przepisów przez pieszych, głównie dotyczących przechodzenia przez jezdnię w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Pozostałe 49 wykroczeń to przewinienia kierowców – najczęściej polegające na przekraczaniu dozwolonej prędkości w obszarach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych.

Dodaj komentarz