Geopark w Grzybowicach: Oaza zieleni na mapie Zabrza

Z nadejściem coraz cieplejszych i dłuższych dni, rośnie chęć spędzania czasu na łonie przyrody. W mieście Zabrze znaleźć można wiele zielonych enklaw, a spośród nich na szczególną uwagę zasługuje Geopark Grzybowicki. Otwarty ubiegłorocznie park oferuje wspaniałe możliwości relaksu i kontemplacji budzącej się do życia natury, co czyni go atrakcyjnym miejscem nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów.

Tak o inwestycji wypowiada się prezydent miasta, Małgorzata Mańka-Szulik: „To istotny projekt, który skutecznie odpowiada na potrzeby naszych obywateli. Dzięki współpracy wielu osób udało nam się wygospodarować przestrzeń, która nie tylko umożliwia przyjemne spędzanie wolnego czasu, ale również korzystnie wpływa na zdrowie.”

Geopark Grzybowicki jest świetnym przykładem transformacji obszarów zdegradowanych przez przemysł w urokliwe miejsca rekreacyjne. Na odwiedzających czekają tutaj dwukilometrowe alejki do spacerowania, oczyszczone stawy oraz miejsca do grillowania. Tak zrewitalizowane miejsce przekazano mieszkańcom w czerwcu.

Realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskanym przez Zabrze funduszom unijnym. Teren Geoparku podzielono na część południową i północną. W północnej, gdzie dawniej znajdowało się wyrobisko gliny, usunięto nasypy, umocniono skarpy i wykonano prace związane z udostępnieniem tego obszaru mieszkańcom. Na terenie objętym projektem powstały ścieżki i schody prowadzące do wnętrza wyrobiska wraz z pomostem stanowiącym wejście na ścieżki edukacyjne Geoparku. Zamocowano także tablice informacyjne dotyczące geologicznego i przemysłowego dziedzictwa miejsca.

W części południowej zadbano natomiast o infrastrukturę rekreacyjną. Ustawiono tu elementy małej architektury, takie jak ławki czy wiaty rekreacyjne. Istniejące stawy zostały oczyszczone i uzupełnione o drewniane pomosty. Odwiedzający mogą również skorzystać z trawiastej plaży wyposażonej w leżaki.

Finansowanie tej inwestycji było możliwe dzięki wsparciu ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 85 procent kosztów zostało pokrytych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Dodaj komentarz