Nowy, integracyjny plac zabaw dla dzieci otwarty w Zabrzu Rokitnicy

Został ukończony i udostępniony do użytku publicznego nowy plac zabaw dla dzieci o charakterze integracyjnym, zlokalizowany w Zabrzu Rokitnicy przy ulicy Kosmowskiej. Realizacja tego projektu odbyła się w ramach inicjatywy „Dostępna Przestrzeń Publiczna”. Urządzenia zabawowe, które tam zamontowano, umożliwiają korzystanie z placu wszystkim maluchom, niezależnie od potencjalnych niepełnosprawności. Całościowy koszt przedsięwzięcia wyniósł niemal 670 tysięcy złotych, z których ponad pół miliona pochodziło z funduszy zdobytych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Reszta kwoty została pokryta ze środków budżetu miasta.

Podstawowym założeniem programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” jest zagwarantowanie osobom z niepełnosprawnościami bezproblemowego dostępu do miejsc publicznych, informacji i komunikacji oraz do technologii i urządzeń powszechnie używanych lub dostarczanych na równych prawach z innymi.

Świeżo oddany do użytku plac zabaw w Rokitnicy jest miejscem ogólnodostępnym i integracyjnym. Jego wyposażenie obejmuje między innymi zestaw zabawowy, huśtawki, karuzelę, piaskownicę, które zostały przystosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Różnorodne urządzenia zabawowe dostępne na placu na pewno pobudzą dzieci do aktywności, zwiększą ich ruchowość i zapewnią odpowiednie warunki do rozwoju. Plac pomaga w rozwijaniu umiejętności motorycznych i społecznych dzieci (w tym z uwzględnieniem dostępności), prawidłowej orientacji przestrzennej, analizy i syntezy słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wszystkie te elementy są kluczowe zarówno dla wsparcia dzieci rozwijających się według standardów, jak i dla tych z specjalnymi potrzebami w zakresie tempa rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej, wczesnego wspomagania rozwoju czy też zaburzeń ze spektrum autyzmu. Plac służy jako naturalna platforma integracyjna. Za sprawą wysokich kontrastów kolorystycznych osoby słabowidzące będą mogły łatwiej rozróżniać strefy zabaw; elementy edukacyjne będą stymulować zmysły i rozwijać równowagę.

Dodaj komentarz