70-letni mieszkaniec Zabrza osadzony w areszcie za znęcanie się nad rodziną

Przykra historia z Zabrza, gdzie 70-letni mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące po tym, jak policja dowiedziała się o jego brutalnym zachowaniu wobec żony i syna. Sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny, który systematycznie znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoimi bliskimi. Jeżeli zostanie uznany winnym, grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z zabrzańskiego Komisariatu III Policji. Począwszy od stycznia, podejrzany miał znęcać się nad swoją 69-letnią żoną i 48-letnim synem. Dowody zebrane przez funkcjonariuszy wskazywały na to, że nie tylko mężczyzna stosował przemoc zarówno psychiczną, jak i fizyczną, ale także ignorował wydany nakaz opuszczenia mieszkania. Po przesłuchaniu i zebraniu dowodów, sąd w Zabrzu zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego – tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policja, współpracując z różnymi jednostkami organizacyjnymi, takimi jak gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, oświata i ochrona zdrowia, jest zobowiązana do podejmowania działań w przypadku podejrzenia przemocy domowej. Wszystkie te działania są realizowane w ramach procedury zwanej „Niebieska Karta”. Głównym celem jest zatrzymanie przemocy zanim osiągnie poziom przestępstwa.

Policja jest zobowiązana do reagowania na każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia przemocy w rodzinie. W celu zapewnienia skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Policja udostępnia różne kanały komunikacji dla obywateli. W przypadku sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy domowej, należy natychmiast skontaktować się z numerem alarmowym 112.

Jeśli nie ma możliwości skorzystania z połączenia głosowego, można skorzystać z bezpłatnej aplikacji „Alarm 112”. Jest ona dostępna na systemy Android i iOS. Aplikacja pozwala zgłaszać sytuacje awaryjne, gdy nie można wybrać połączenia głosowego. Istnieje również inna aplikacja, „Moja Komenda”, która umożliwia kontakt telefoniczny z jednostkami policji odpowiednimi dla miejsca zamieszkania.

Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji jest dostępna platforma „Policja E-usługi”, która umożliwia kontakt z Policją. Istnieje także telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy domowej, obsługiwany przez policjantów z Biura Prewencji KGP.

Nie wahaj się skorzystać z wymienionych powyżej form pomocy Policji, jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby!