Inauguracja programu Zabrzańska Karta Mieszkańca dla poprawy standardów życia

Program Zabrzańska Karta Mieszkańca, zawierający całą gamę korzyści dla mieszkańców, został oficjalnie uruchomiony 1 czerwca. Jego istotą jest nie tylko umożliwienie mieszkańcom korzystania z różnorodnych promocji i zniżek, ale również ułatwienie im dostępu do takich obszarów jak kultura, sport i rekreacja. Program ma na celu również wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, podkreślenie atrakcyjności Zabrza jako miejsca zamieszkania i zainicjowanie zachęt dla osób mieszkających zarówno w Zabrzu, jak i poza nim, aby zameldować się w tym mieście. Partnerzy programu mogą spodziewać się stałej promocji na stronach internetowych miasta, mediach społecznościowych, na ulicach Zabrza oraz w innych mediach współpracujących z samorządem zabrzańskim.

Możliwość składania wniosków o wydanie Zabrzańskiej Karty Mieszkańca rozpoczęła się już teraz. Wnioski można składać osobiście w biurze Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości znajdującego się przy ulicy Powstańców Śląskich 3, w godzinach od 7.30 do 17.00 w poniedziałki, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wnioski o wydanie karty można złożyć również za pośrednictwem platformy ePUAP, gdzie należy wybrać pismo ogólne do podmiotu i dołączyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, lub poprzez e-mail, wysyłając pismo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym razem z odpowiednimi dokumentami.