Remont ulicy Chłopskiej na ostatniej prostej! Inwestycja realizowana przy stadionie Arena Zabrze już blisko mety.

Przebudowa ulicy Chłopskiej, znajdującej się w pobliżu stadionu Arena Zabrze, jest już na finałowym etapie. Wykonawca zakończył główne prace budowlane, a mieszkańcy wkrótce będą mogli cieszyć się odnowioną arterią komunikacyjną. Przetarg na ten cel został ogłoszony 23 czerwca 2023 roku, a oferty od zainteresowanych firm przyjmowane były do 12 lipca tego samego roku. Harmonogram zakładał ukończenie remontu w pierwszej połowie 2024 roku i wygląda na to, że termin zostanie dotrzymany.

29 maja rozpoczął się proces odbioru technicznego ponownie ukształtowanej ulicy Chłopskiej. Mimo to, nie oznacza to całkowitego zakończenia inwestycji. Nadal wykonawca, katowicka firma DROGOPOL, musi przeprowadzić dodatkowe prace wykończeniowe i porządkowe, które są niezbędne do pełnego zakończenia projektu.

Na realizację inwestycji drogowej miasto uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 3,6 mln złotych. W ramach projektu przeprowadzono szereg prac, w tym: przebudowę odcinka drogi o długości ok. 556 m – od ul. Piłsudskiego do ul. Żeromskiego, wraz z chodnikami, zjazdami i miejscami postojowymi, budowę oświetlenia ulicznego, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej oraz skrzyżowań istniejących sieci z planowanymi obiektami budowlanymi oraz przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych.

Wartość całkowita inwestycji wynosi 5 mln 666 tys. 715,07 zł, ale znaczna część tej kwoty została pokryta dzięki środkom pozyskanym przez miasto na ten cel.