Zabrzański Wydział Ruchu Drogowego intensyfikuje działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych

W Zabrzu, funkcjonariusze z lokalnego Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą dzisiaj drugą serię działań w ramach kampanii „Bezpieczny Pieszy”. Tym razem nie tylko zwracają uwagę na postępowanie kierowców wobec osób poruszających się pieszo, ale także bacznie obserwują, czy sami przechodnie przestrzegają zasad kodeksu drogowego.

Na załączonym zdjęciu widoczna jest naszywka ruchu drogowego oraz symbol przejścia dla pieszych. Celem podjętych działań jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, co osiągane jest nie tylko przez codzienne kontrole drogowe, ale także poprzez regularne organizowanie różnorodnych inicjatyw drogowych. Kampania „Bezpieczny Pieszy”, którą zabrzański wydział prowadzi od wczesnych godzin porannych, stanowi jeden z tych priorytetów. Głównym celem tej operacji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, stąd policjanci szczególnie koncentrują swoje wysiłki na kontrolowaniu przestrzegania przez nich przepisów ruchu drogowego.

Nieustannie apelujemy do wszystkich kierowców oraz przechodniów! Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, połączone z zdrowym rozsądkiem i rozwagą, to klucz do unikania poważnych konsekwencji, takich jak kalectwo lub strata życia. Pamiętajcie, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu drogowym spoczywa na każdym uczestniku ruchu.