Dramatyczny incydent w Zabrzu: 32-letni mężczyzna maltretował swoją rodzinę

W mieście Zabrze doszło do dramatycznej sytuacji, w której 32-letni mężczyzna terroryzował swoją 34-letnią żonę i dziecko. Interweniowali funkcjonariusze z czwartego komisariatu, którzy zatrzymali mężczyznę. Otrzymał on zakaz zbliżania się do rodziny przez policję. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie nastąpiło w wyniku odważnego zgłoszenia ofiary do policji. Według informacji uzyskanych przez policjantów, od stycznia tego roku mężczyzna regularnie wszczynał awantury z żoną i córką, podczas których dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej. Zabrzanscy policjanci ze czwartego komisariatu zajęli się gromadzeniem dowodów na te zarzuty. W przypadku skazania, 32-latek może spędzić w więzieniu do 5 lat.

Policja, działająca na równi z innymi instytucjami takimi jak jednostki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ośrodki ochrony zdrowia i oświaty, jest zobowiązana do interweniowania w przypadkach podejrzenia przemocy domowej. Działania te są podejmowane w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

Celem tej procedury jest zapobieganie przemocy domowej na etapie, który jeszcze nie stanowi przestępstwa. Policja reaguje na każdy sygnał dotyczący potencjalnej wystąpienia przemocy w rodzinie i podjęła wiele inicjatyw mających na celu utrzymanie wysokiego poziomu realizacji zadań w tym obszarze. Jednym z takich działań jest udostępnienie kanałów komunikacji dla obywateli, które wspierają działania przeciwdziałające przemocy domowej.

Na szczególną uwagę zasługują dostępne narzędzia, które mogą okazać się niezbędnym wsparciem dla osób doświadczających przemocy domowej. W razie zagrożenia życia lub zdrowia, najpierw należy skorzystać z numeru alarmowego 112, obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgłoszenia są natychmiast kierowane do odpowiednich jednostek policyjnych.

Poza tym, istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej aplikacji „Alarm 112”, uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, która pozwala na zgłoszenie zdarzenia alarmowego, jeśli połączenie głosowe nie jest możliwe. Jest dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS.

Wspomniane narzędzie umożliwia również dodanie adresów, które są często odwiedzane przez użytkownika, co ułatwia precyzyjne zlokalizowanie miejsca zdarzenia. Dodatkowo, aplikacja „Moja Komenda” pozwala na kontakt telefoniczny z dyżurnymi jednostkami policyjnymi odpowiednimi ze względu na miejsce zamieszkania.

Kolejnym rozwiązaniem jest platforma „Policja E-usługi”, dostępna na stronie internetowej Komendy Głównej Policji. Umożliwia ona kontakt z Policją oraz wyszukanie danych kontaktowych jednostki policji właściwej dla miejsca zamieszkania. Dla osób poszukujących porady, dostępny jest również Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226), obsługiwany przez policjantów z Biura Prewencji KGP.

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy domowej lub jej doświadczasz, skorzystaj z wyżej wymienionych form pomocy Policji. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby!