Od 1 lipca br. wstrzymany będzie ruch na ulicy Trębacka w mieście Zabrze

W pierwszym dniu sierpnia tego roku, tj. poniedziałek, rozpocznie się szereg prac związanych z projektem pod nazwą „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 1: Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką”. W związku z tym, wprowadzona zostanie nowa, tymczasowa organizacja ruchu drogowego. Zostanie ona charakteryzować się całkowitym zamknięciem dla ruchu kołowego ulicy Trębackiej na odcinku objętym przebudową.

Z dniem 1 lipca nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Trębackiej dla ruchu samochodowego. Zarówno przejazd przez most, jak i sam most zostaną wyłączone z użytkowania. W zamian za to, zostanie wyznaczona alternatywna trasa objazdu poprowadzona najkrótszą możliwą drogą. Objazd ten będzie prowadził ulicami Bytomską w Zabrzu, Starą Cynkownią w Bytomiu oraz Piastowską i Wolności w Rudzie Śląskiej.

W wyniku wykonanej interwencji na fragmencie ulicy Trębackiej, przy moście nad rzeką Bytomką, zarówno ruch pojazdów osobowych, jak i autobusów linii numer 39 będzie wstrzymany. Zostanie to zastosowane w obu kierunkach ruchu.

Mimo zamknięcia odcinka dla ruchu kołowego, piesi nie zostaną pozostawieni bez możliwości przemieszczania się. Dla nich zostanie przygotowana tymczasowa kładka. Szczegóły dotyczące objazdu są przedstawione na mapce.

Przewidywany czas realizacji prac wynosi około pięć miesięcy. Apelujemy o jazdę z należytą ostrożnością oraz o przestrzeganie tymczasowego oznakowania drogowego.