DPS nr 2 w Zabrzu obchodzi swoje 65. urodziny z wielkim aplauzem!

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 oferuje miejsce do mieszkania dla 69 osób. Organizacja DPS-u oraz jakość i zakres oferowanych usług są opracowane z myślą o zapewnieniu praw maksymalnej wolności, intymności i bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom placówki przy uwzględnieniu ich fizycznej i psychicznej kondycji.

Placówka ponosi pełną odpowiedzialność za pokrycie wszystkich kosztów związanych z zapewnieniem całodobowej opieki swoim mieszkańcom oraz zaspokojeniem ich podstawowych potrzeb życiowych i społecznych.

DPS nr 2 umożliwia i organizuje dla swoich mieszkańców dostęp do świadczeń zdrowotnych, jakie przysługują im na mocy prawa. Nie tylko pokrywa opłaty ryczałtowe, ale również cząstkową odpłatność do wysokości limitu ceny zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Placówka zapewnia bezpieczne środowisko oraz opiekę nie tylko na swoim terenie, ale też podczas zajęć organizowanych poza własnym obiektem.