Rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego na stanowisko dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca

Do oficjalnego rozpoczęcia procedury wyboru dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu doszło 8 sierpnia, kiedy to nastąpiło uroczyste otwarcie zgłoszeń. Agata Pustułka, rzeczniczka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM), poinformowała o tym fakcie, podkreślając, że osoba, która zostanie wybrana przez komisję konkursową, będzie musiała ostatecznie uzyskać akceptację rektora SUM.

Agata Pustułka szczegółowo przedstawiła proces selekcji kandydatów. Na samym początku składane dokumenty zostaną poddane rygorystycznemu sprawdzeniu formalnemu. Kolejnym etapem będą rozmowy kwalifikacyjne oraz prezentacja planów i strategii zarządzania Śląskim Centrum Chorób Serca przez potencjalnych dyrektorów. Termin pierwszego spotkania zależeć będzie od harmonogramu pracy komisji oraz dostępności kandydatów.

Na pytanie o liczbę kandydatów na stanowisko dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, rzeczniczka SUM odpowiedziała, że nie jest to informacja udostępniania publicznie w trakcie tego rodzaju konkursów. Jako priorytet w procesie rekrutacji wskazała spokój, zarówno dla komisji, jak i dla samych kandydatów. Wspomniała również o respekcie dla wydarzeń, które doprowadziły do przejęcia kierownictwa SCCO przez obecnego pełniącego obowiązki dyrektora, prof. Piotra Przybyłowskiego, po śmierci poprzednika, prof. Mariana Zembali.

Profesor Przybyłowski, wybitny specjalista z zakresu kardiochirurgii i transplantologii klinicznej, pełni obecnie rolę dyrektora tymczasowego. Poprzedni lider instytucji, prof. Marian Zembala, zmarł 19 marca 2022 roku. Decyzją ministerstwa zdrowia zarządzanie Centrum objął wtedy właśnie prof. Przybyłowski, który wcześniej od 2016 roku sprawował funkcję dyrektora ds. medycznych. Od początku października 2022 roku Śląskie Centrum Chorób Serca nie podlega już Ministerstwu Zdrowia, lecz przeszło na utrzymanie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.