Ukraińscy studenci medycyny zrealizowali praktyki w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu

W miesiącach letnich, a konkretnie w lipcu i sierpniu, Szpital Specjalistyczny w Zabrzu stał się miejscem realizacji praktyk dla 50 studentów Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego. Grupa praktykantów składała się zarówno z obywateli Ukrainy, jak i studentów innych narodowości.

Praktyki były dla nich czasem, kiedy mogli przekonać się, jak wygląda praca w zawodzie lekarza na co dzień, jak przenosić zdobytą teoretyczną wiedzę na grunt praktyczny, co niewątpliwie otworzyło przed nimi nowe perspektywy zawodowe. Intensywny okres nauki i pracy zaowocował bogatym doświadczeniem, które studenci będą mogli wykorzystać w przyszłości. Oficjalne zakończenie praktyk odbyło się 23 sierpnia 2023 roku.

Podczas uroczystości zakończenia praktyk głos zabrała Elwira Śliwińska reprezentująca Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, która wyraziła swoje podziękowania dla wszystkich biorących udział w tym projekcie. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowała do opiekunów praktyk oraz całego personelu medycznego zaangażowanego w proces edukacji studentów.

Elwira Śliwińska nie zapomniała również o sytuacji politycznej na Ukrainie, życząc studentom wytrwałości mimo trudności związanych z trwającą tam wojną. Podkreśliła też nadzieję na ich dalsze sukcesy naukowe. Te słowa stanowiły podsumowanie jej przemówienia i jednocześnie zamknęły sezon studenckich praktyk w zabrzańskim szpitalu.

Dodaj komentarz