Wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat dla Zabrza o wartości 2 mln zł

Podczas spotkania w Mikulczycach, minister Buda na wniosek i prośbę prezydent miasta Zabrze, oficjalnie przekazał kwotę wynoszącą dwa miliony złotych. Środki te mają zostać wykorzystane na remont nieruchomości mieszczącej się przy ulicy Zwycięstwa 1. Zabrze, który jest liderem w pozyskiwaniu rządowych dotacji na renowację opuszczonych lokali komunalnych, otrzymało tym razem kolejną transzę finansowania przeznaczoną na inwestycje w sektorze mieszkaniowym.

Już od kilku lat, miasto składa wnioski o finansowe wsparcie z budżetu państwa, które są regularnie zatwierdzane. Wskutek takich działań, tylko w roku 2022 Zabrze uzyskało 786 tysięcy złotych na odnowienie dziesięciu mieszkań. W bieżącym roku udało się zdobyć dodatkową sumę bliską dwóm milionom złotych.

Fundusz Dopłat udziela bezzwrotnych grantów na rozwój budownictwa. Dzięki tym środkom zwiększa się liczba lokali mieszkaniowych dostępnych dla osób o niskich i średnich dochodach, jak również dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Minister Rozwoju i Technologii jest dysponentem tych środków, które pochodzą z centralnego budżetu państwa, a sam fundusz jest zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na rok 2023 zarezerwowano w budżecie rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego 1,65 mld złotych. Z tej kwoty ponad 1,4 mld złotych zostało już przydzielone różnym instytucjom – gminom, miastom, spółkom miejskim i gminnym oraz organizacjom pozarządowym. W sumie wsparcie otrzymało 174 instytucje na cel budowy nowych obiektów lub remontów istniejących nieruchomości i pustostanów. Dzięki temu powstaną 7027 nowych lokali mieszkalnych, a także 285 miejsc w schroniskach dla bezdomnych i 160 miejsc noclegowych.

Dodaj komentarz