Realizacja inwestycji energetycznej o wartości 40 milionów złotych w mieście Zabrze

Zakończono realizację projektu o nazwie „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych” wartego ponad 40 milionów złotych. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiadało za wykonanie tego zadania, które rozpoczęło się w 2020 roku.

W wyniku tej inwestycji powstała sieć ciepłownicza o łącznej długości 9,228 km, która teraz łączy Elektrociepłownię Fortum Miechowice (Fortum Silesia SA) z osiedlami Helenka i Rokitnica. W tych dwóch dzielnicach doszło do rozbudowy sieci ciepłowniczej, a także do zamknięcia ostatniej kotłowni węglowej w Helenka oraz kotłowni gazowej i szczytowo-olejowej w Rokitnicy.

W styczniu 2020 roku spółka ZPEC zatwierdziła plany dotyczące dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem budowy nowej sieci ciepłowniczej oraz likwidacji starych kotłowni jest zredukowanie emisji pyłu i zanieczyszczeń powstałych podczas spalania w kotłowniach osiedlowych. Nowa infrastruktura pozwoliła także na przyłączenie nowych budynków, które wcześniej korzystały z ogrzewania węglowego.

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrze, wyraziła swoje poparcie dla projektu, podkreślając, że ostatnia węglowa kotłownia w mieście (spośród 49, które funkcjonowały do niedawna) została teraz zastąpiona przez ekologiczną sieć ciepłowniczą.

Dodaj komentarz