Nauka psychologii dla nowoczesnej edukacji – nowy kierunek na Uczelni Korczaka w Katowicach

Niedawno, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka w Katowicach ogłosił uruchomienie nowego kierunku studiów – psychologia. Dziekan wydziału dr Grzegorz Frączek podczas środowej konferencji prasowej zakomunikował, że proces rekrutacji na nowy kierunek już się rozpoczął. Podkreślił też, że celem uczelni jest przygotowanie przyszłych psychologów do efektywnego radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i psychicznymi dzieci w szkolnym środowisku.

Dr Frączek planuje rozpoczęcie zajęć na nowym kierunku już w najbliższej jesieni. Zaobserwował on bowiem, że istnieje pilne zapotrzebowanie na specjalistów od psychologii w placówkach edukacyjnych. Dziekan zwrócił uwagę, jak ważne jest, aby dzieci wkroczyły w dorosłość bez negatywnych doświadczeń ze swojej edukacji i że pomoc psychologiczna powinna być dostępna jak najszybciej po identyfikacji problemów.

Dr Frączek zauważył również, że obecnie psychiatria dziecięca doświadcza najgorszego kryzysu od dekad. Czas oczekiwania na wizytę u psychiatry dziecięcego może wynosić nawet ponad rok, a na Śląsku średnia to ponad 500 dni. Dodatkowo, od momentu rozpoczęcia pandemii liczba pacjentów zdecydowanie wzrosła.

Ostatnie przepisy nakazują szkołom zatrudnianie psychologów już od września. Mimo tego, aż 450 gmin w całej Polsce nie zdołało zrealizować tego wymogu i obsadzić choćby jednego stanowiska. W samym tylko województwie śląskim brakuje teraz 172 specjalistów.

Prezes fundacji GrowSpace podkreślił konsekwencje tego stanu rzeczy dla dzieci i młodzieży, które tracą poczucie sprawczości i poczucie przynależności do społeczności. Zdaniem Kowalskiego, dzieci i młodzież potrzebują przebywać w środowisku, gdzie mogą się otworzyć, być szczęśliwi i swobodnie wyrażać swoje doświadczenia, sukcesy, porażki i obawy. Priorytetem jest więc stworzenie i odtworzenie przestrzeni dialogu i zrozumienia dla nich.

Dodaj komentarz