Operacja "KARAMBOL 2023": Symulowane ćwiczenia ratownicze w Zabrzu

19 października 2023 roku na obszarze parkingu kompleksu handlowego M1 w Zabrzu odbyło się symulowane ćwiczenie ratownicze o nazwie „KARAMBOL 2023”. Funkcjonariusze lokalnej policji byli aktywnymi uczestnikami tego manewru, który został zaplanowany i przeprowadzony przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. W ćwiczeniach brało udział ponad 100 funkcjonariuszy z różnych służb odpowiedzialnych za współpracę w takich sytuacjach.

Głównym założeniem tego treningu było doszlifowanie procedur interwencyjno-gaśniczych w scenariuszu masowego wypadku drogowego oraz ocena zdolności do skoordynowanej reakcji pomiędzy jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Zabrza i innymi służbami ratunkowymi.

Do symulacji zaangażowano 10 pojazdów strażackich, a także 45 strażaków zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto, udział wzięli policjanci, strażnicy miejscy, zespoły ratownictwa medycznego oraz uczniowie klas mundurowych ze Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu przy Placu Traugutta 1.

Ćwiczenie przewidywało duże liczby poszkodowanych, co wymagało od uczestniczących służb wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Każda z służb realizowała swoje zadania zgodnie z obowiązującymi procedurami. Policjanci ruchu drogowego ustalali okoliczności zdarzenia, a także zabezpieczali miejsce wypadku i angażowali się w działania ratownicze. Ratownicy medyczni i strażacy natomiast skupiali się na udzielaniu pomocy poszkodowanym. W ramach ćwiczenia rozstawiono namiot, gdzie umieszczano rannych. Strażacy pomagali w dotarciu do ofiar, korzystając ze specjalistycznego sprzętu do wydobywania osób z rozbitych samochodów oraz likwidowali powstałe pożary. Symulacja obejmowała również sytuację, w której w przewróconym autobusie został znaleziony obiekt przypominający ładunek wybuchowy, co skierowało działania na specjalistów z dziedziny rozpoznawania materiałów wybuchowych.