Zabrzańskie schronisko dla zwierząt Psitulmnie szuka nowych wolontariuszy!

Psitulmnie, znane zabrzańskie schronisko dla zwierząt, rozpoczęło kolejne starania o znalezienie nowych wolontariuszy. Chętni do pomocy niezamieszkującym stworzeniom mogą zgłaszać swoje kandydatury do 11 lutego. Nabór wolontariuszy odbędzie się tydzień później.

Schronisko dla zwierząt Psitulmnie, które mieści się przy ulicy Bytomskiej w Zabrzu, jest w stałym poszukiwaniu nowych wolontariuszy, aby wzmocnić swój zespół. Jednak aby móc ubiegać się o to stanowisko, kandydat musi spełniać pewne kryteria.

Przede wszystkim, aby zostać wolontariuszem, musisz mieć co najmniej 14 lat. Osoby poniżej pełnoletności muszą również posiadać pisemną zgodę od rodzica lub opiekuna prawnego. W Psitulmnie szczególną uwagę zwraca się na gotowość i zaangażowanie w przyszłość swoich potencjalnych wolontariuszy. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona, a praca wolontariusza wymaga poświęcenia i oddania, dlatego jeśli nie możemy poświęcić odpowiedniej ilości czasu i zaangażowania dla zwierząt, powinniśmy pozostawić to miejsce dla osób, które mogą.

Rekrutacja wolontariuszy odbywa się podczas weekendu 17-18 lutego. Kandydaci powinni być gotowi na działanie w oba te dni. Zainteresowani muszą jednak najpierw wysłać e-mail z tytułem „nabór dla wolontariuszy 17-18.02.2024” . W odpowiedzi otrzymają ankietę, którą muszą wypełnić i odesłać na ten sam adres e-mail. Jeżeli chcesz dołączyć do grona wolontariuszy w schronisku Psitulmnie, nie zwlekaj! Zgłoszenia są przyjmowane tylko do 11 lutego, a kolejność przesyłanych ankiet decyduje o możliwości udziału w dalszych etapach rekrutacji. Tylko osoby, które otrzymają potwierdzenie od schroniska, będą mogły wziąć udział w weekendowym naborze.