Bezpieczny Pieszy – inicjatywa zabrzańskiej drogówki na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych

Dzisiaj, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Zabrza, podejmują znów inicjatywę zwaną Bezpieczny Pieszy. Akcja ma charakter profilaktyczny i koncentruje się na monitorowaniu postaw kierujących wobec osób poruszających się pieszo. W tym konkretnym dniu, szczególny nacisk kładzie się jednak na sprawdzenie, czy to piesi sami nie ignorują ogólnie obowiązujących norm ruchu drogowego.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, policjanci z Zabrza nie ograniczają się do standardowych kontroli drogowych. Regularnie organizują różnorodne interwencje i akcje na drogach. Jedną z nich jest właśnie działanie „Bezpieczny Pieszy”, które dzisiaj od wczesnych godzin porannych realizuje zabrzańska drogówka. Priorytetem tych działań jest zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa dla pieszych, stąd też wzmożone kontrole przestrzegania przez nich przepisów ruchu drogowego.

W związku z powyższym, jeszcze raz skierowujemy apel do wszystkich kierowców oraz pieszych! Pamiętajcie, że jedynie przestrzeganie zasad ruchu drogowego, połączone z zdrowym rozsądkiem i ostrożnością, może nas obronić przed niebezpieczeństwem kalectwa lub utraty życia. Pamiętajmy również, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze leży na barkach każdego z nas, bez względu na to, czy jesteśmy pieszymi, czy kierowcami.

Dodaj komentarz