Wprowadzenie innowacyjnych programów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu-Mikulczycach

Dnia 18 czerwca bieżącego roku, do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Norberta Kroczka w dzielnicy Zabrze-Mikulczyce, wprowadzono dwie nowatorskie inicjatywy nauczania: „Zielone Myśli” oraz „Mediacje rówieśnicze w szkole”. Choć różne tematycznie, oba mają wspólny cel – kształtowanie u uczniów istotnych wartości, takich jak ekologia, odpowiedzialność społeczna oraz umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów.

„Zielone Myśli” to program edukacyjny zaprojektowany z myślą o rozwijaniu świadomości ekologicznej uczniów. Stworzony przez zaangażowanych studentów Koła Przyrodniczo-Ekologicznego celem udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Akademię Banku Ochrony Środowiska, projekt ten został wyróżniony jako jeden z dwunastu finalistycznych.

Ciekawym elementem projektu „Zielone Myśli” jest konstrukcja oparta o rośliny o zielonych czuprynach i zjawisko fotowoltaiczne do ich nawadniania. Uczniowie zgodnie z zasadami 3xR (Reuse, Reduce, Recycle) zastosowali puste butelki po płynach do prania, zmieniając coś, co generalnie jest trudne do przetworzenia, w coś, co rośnie i rozwija się.

Następnym krokiem w ramach projektu będzie monitorowanie reakcji roślin na różne warunki środowiska, takie jak zmiany temperatury czy długotrwały brak opadów deszczu. W przypadku osiągnięcia sukcesu w konkursie Akademii Banku Środowiska, nagrodę zamierzają przeznaczyć na zakup dodatkowych materiałów i urządzeń niezbędnych do rozwoju projektu.

Drugi z nowych programów, „Mediacje rówieśnicze w szkole”, został oficjalnie wprowadzony równocześnie z „Zielonymi Myślami”. Szkoła Podstawowa nr 24 jest piętnastą placówką współpracującą z Centrum Mediacji Rówieśniczych i Szkolnych oraz Fundacją Twój Everest w tym celu. Czterech nauczycieli już ukończyło szkolenia i uzyskało Certyfikat Mediatora Szkolnego. Szkolenia dla reszty kadry pedagogicznej planowane są na najbliższe tygodnie.

We wrześniu będą kontynuowane szkolenia dla Mediatorów Rówieśniczych, które obejmują 25 godzin lekcji. Celem jest nauka szacunku do prywatności i neutralności podczas rozwiązywania konfliktów między uczniami, a także promowanie pokojowych metod rozwiązywania problemów.

Mediacje rówieśnicze to innowacyjny system rozwiązywania konfliktów między uczniami, który wykorzystuje przeszkolonych mediatorów, czyli również uczniów. Podczas mediacji mediator pomaga skonfliktowanym stronom w omówieniu sporu, zrozumieniu nawzajem swoich potrzeb i uczuć, a także wypracowaniu rozwiązania, które jest satysfakcjonujące dla obu stron. Tym samym promuje się pokojowe metody rozwiązywania konfliktów, poprawia relacje między uczniami oraz redukuje przemoc i agresję.