Zabrzański Punkt Ponownego Użycia: Oddaj niechciane, ale nadal użyteczne przedmioty

Urząd Miasta Zabrze przypomina swoim mieszkańcom o istnieniu Punktu Ponownego Użycia, zlokalizowanego na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Cmentarnej 19F. Miejsce to umożliwia obywatelom Zabrza oddanie do ponownego obiegu przedmiotów i sprzętów, które mimo ich niechęci do dalszego posiadania, mogą nadal służyć innym ludziom. Ta proekologiczna inicjatywa, uruchomiona w ramach zabrzańskiego PSZOK, stanowi doskonały sposób na ograniczenie generowanych odpadów poprzez nadanie nowego życia przedmiotom, które nie są już nam potrzebne.

Punkt Ponownego Użycia został zorganizowany dzięki umowie zawartej przez miasto Zabrze z firmą FCC Polska Sp. z o.o., odpowiedzialną za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości na terenie miasta (Zadanie 2 – organizacja i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)). Wiele krajów już korzysta z takich punktów, natomiast w Polsce jest to inicjatywa niespotykana na dużą skalę. Według polskiego prawa, „ponowne użycie” oznacza aktywność polegającą na ponownym wykorzystaniu produktów lub ich części, które nie są uważane za odpady, do pierwotnego celu, dla którego zostały stworzone.

Stworzenie Punktu Ponownego Użycia w ramach PSZOK przy ul. Cmentarnej 19F daje możliwość zostawienia tam przedmiotów, które mogą znaleźć zastosowanie w rękach innych osób. Ze względu na rosnącą konsumpcję, wiele osób pozbywa się sprzętów, które są jeszcze w pełni funkcjonalne. Przekazanie takich przedmiotów do Punktu Ponownego Użycia powinno przynieść korzyści ekonomiczne i ekologiczne poprzez redukcję kosztów zagospodarowania odpadów oraz obniżenie ilości generowanych odpadów.

W ramach Punktu Ponownego Użycia przyjmowane są różnego rodzaju przedmioty: meble, zabawki, sprzęt sportowy, akcesoria do gier i zabaw, akcesoria dziecięce, przybory kuchenne, pojemniki do przechowywania, wyposażenie domu czy książki.

Ważne jest jednak zaznaczenie, że do Punktu Ponownego Użycia nie można przekazywać odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Oddając przedmioty do punktu, mieszkaniec rezygnuje ze swoich praw do nich. Operator PSZOK oraz gmina nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu i mieniu, które mogłyby wyniknąć w wyniku używania produktów odebranych z punktu.