Szkoły w Zabrzu – remonty i rozbudowa jak co roku podczas wakacji

Nowy rok szkolny to zawsze okazja do poprawy infrastruktury oświatowej. W Zabrzu, jak w każdej letniej przerwie, przeprowadza się różne działania związane z naprawą budynków i ekspansją bazy sportowej.

Wykonywane zadania obejmują dużych rozmiarów przedsięwzięcia, takie jak gruntowna renowacja auli i klatki schodowej w Centrum Edukacji przy ulicy 1 Maja 12, na którą przeznaczono ponad 530 tysięcy złotych. Istotnym projektem jest także odnowienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej numer 36 znajdującej się przy Placu Warszawskim 6, które kosztowało prawie 300 tysięcy złotych. Inne miejsca, gdzie prace są w toku, to Przedszkole numer 6 na ulicy Jordana 59, Szkoły Podstawowe: numer 40 na ulicy Bytomskiej 94, numer 43 na ulicy Buchenwaldczyków 25, Zespół Szkolno-Przedszkolny numer 16 na ulicy Cmentarnej 7 oraz I Liceum Ogólnokształcące na ulicy Wolności 323.

Od wielu lat dbamy w Zabrzu o zapewnienie jak najlepszych warunków dla uczniów i nauczycieli. Edukacja jest dla nas inwestycją w przyszłość naszej społeczności i rozwój miasta. W związku z tym, ostatnie wydatki na edukację wyniosły prawie 395,4 miliona złotych, co stanowiło wzrost o ponad 33,1 miliona złotych w porównaniu z rokiem poprzednim. Te środki stanowiły prawie jedną trzecią całego budżetu miasta. Warto dodać, że około 60% tych wydatków zostało pokryte przez subwencję oświatową, a pozostałe 40% pochodziło ze środków zabrzańskiego budżetu.