Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na drogach szybkiego ruchu od 1 lipca 2023 roku

Od pierwszego dnia lipca 2023 roku, na mocy nowych przepisów, ciężarówki nie będą mogły wyprzedzać na drogach szybkiego ruchu. Te zmiany w prawie zostały wprowadzone z myślą o eliminacji tzw. wyścigów słoni, które zagrażają bezpieczeństwu na tego typu drogach. Przynajmniej tak zakłada teoria.

Wyjątkowe sytuacje, kiedy to wyprzedzanie ciężarówkami jest dozwolone, obejmują przypadki, w których konkretny pojazd ciężarowy porusza się z prędkością znacznie niższą niż dopuszczalna na określonym odcinku drogi. Dodatkowo, w trosce o płynność ruchu na drogach trzypasmowych, jedno z pasów zostanie wyznaczone wyłącznie dla tzw. 'pojazdów lekkich’ (czyli takich, których masa nie przekracza 3,5 tony) oraz 'pojazdów krótkich’ (o długości do 7 metrów).

Kierowca naruszający ten zakaz i decydujący się na wyprzedzanie ciężarówką o masie powyżej 3,5 tony na autostradzie lub drodze ekspresowej o dwóch pasach ruchu dla danego kierunku, musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Kara za takie wykroczenie wynosi 1000 złotych oraz oznacza naliczenie 8 punktów karnych. Jeśli jednak ten sam kierowca powtórzy swoje działanie w ciągu dwóch lat, grzywna podwaja się i wynosi już 2000 złotych.