Ćwiczenia ratowników "Karambol 2023" w Zabrzu

9 października 2023 roku, na przestrzeni parkingu przy Centrum Handlowym M1, zlokalizowanym przy ulicy Szkubacza 1 w Zabrzu, jednostki pożarnicze zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z miasta Zabrze, przeprowadziły specjalne ćwiczenia o nazwie „KARAMBOL 2023”.

Ćwiczenia powiatowe „Karambol 2023” miały na celu zapewnienie strażakom możliwości doskonalenia swoich umiejętności w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych podczas dużych wypadków komunikacyjnych. Dodatkowo, działania te miały na celu sprawdzenie skuteczności współpracy pomiędzy jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Zabrza i innymi służbami.

W programie ćwiczeń uczestniczyło 10 samochodów strażackich oraz 45 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecni byli również funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, a także Zespoły Ratownictwa Medycznego. Wsparcia udzielali uczniowie klas mundurowych ze Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu przy Placu Traugutta 1. W dniu ćwiczeń obecne było również całe kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu oraz przedstawiciele samorządu i innych instytucji z terenu miasta Zabrze.

Łącznie, w działaniach ćwiczeniowych uczestniczyło około 100 funkcjonariuszy różnych służb. Na liście gości, którzy przybyli na ćwiczenia, znaleźli się między innymi: Prezydent Zabrza – dr Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze – Łucja Chrzęstek-Bar oraz przedstawiciele Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji, Głównego Inżyniera Miasta, Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Straży Miejskiej, Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Dyrektora Centrum Handlowego M1, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego czy Prezesa Grupy Ratownictwa PCK.

Po zakończeniu ćwiczeń głos zabrał Komendant Miejski PSP w Zabrzu, st.bryg. Tomasz Bajerczak, podsumowując cały ich przebieg i wyrażając wdzięczność wszystkim uczestnikom. Podkreślił on wagę takich ćwiczeń dla zdobywania doświadczenia niezbędnego do szybkiego i skutecznego działania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń.

Dodaj komentarz